Λειτουργία κέντρου εφαρμογών με ασφαλείς συνθήκες

Η EYEART συνεχίζει να εξυπηρετεί το κοινό, διασφαλίζοντας την ασφάλεια, ακολουθώντας τους νέους κανόνες υγιεινής.