Νίκος Βασιλείου

Optometrist
Operational manager
E: nikosv@eyeart.org

M: +30 6937337261

Λευτέρης Καραγεωργιάδης

Optometrist, anaplastologist
Professional affairs

E: lk@eyeart.org

M: +30 6936977833