Ενσωματώνουμε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας τόρνευσης CNC (Computerized numerically controlled) για να έχουμε απόλυτο έλεγχο στο τελικό αποτέλεσμα και φακούς επαφής που δεν χρειάζονται γυάλισμα, συνεπώς μεγαλύτερης ακρίβειας σύμφωνα με τον αχρικό σχεδιασμό τους.

Η ρύθμιση του εξοπλισμού γίνεται χρησιμοποιώντας οπτικούς και laser αισθητήρες με τους οποίους επιτυγχάνεται ακρίβεια μερικών εκατοντάδων νανόμετρων.
Η τεχνολογία κοπής των φακών έχει σχεδιαστεί ώστε να μην επεμβαίνει ο ανθρώπινος παράγοντας και οποιαδήποτε επαφή με το ανθρώπινο χέρι.

Το μέσο κοπής των οπτικών επιφανειών είναι τα διαμάντια τα οποία είναι είναι ειδικά επεξεργασμένα και ελεγμένα με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο για το αποτέλεσμα της επιφάνειάς τους.

Το αποτέλεσμα:
Υιοθετώντας την παραπάνω τεχνολογία, διασφαλίζουμε τελική ακρίβεια κατασκευής της τάξης των δύο μικρομέτρων στους τελικούς φακούς ή οπτικά μέσα που κατασκευάζουμε.