35ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΕΦΔΧ

35ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΕΦΔΧ


Καταγραφή χαμηλού επιπέδου ισχαιμίας σκληροκερατοειδικής περιοχής με την αγγειογραφία οπτικής συνοχής και εξατομικευμένος σχεδιασμός σκληρικών φακών επαφής, στοχεύοντας στην απαλοιφή κλινικών ευρημάτων


Λευτέρης Καραγεωργιάδης BScOptom1, Νίκος Βασιλείου, BScOptom2, Λεωνίδας Μαυρουδής, MD3, Μαρίνα Μπαντέκα, MD3

 

  1. EYEART Κέντρο εφαρμογών, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 2.EYEART Laboratories, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 3.   Μονάδα ημερήσια νοσηλείας LMVision, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

 

Free Papers I | Kassandros Hall | 21/10
Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021
Ώρα: 15:30-17:00
KASSANDROS HALL

Το 35ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΕΦΔΧ (Ελληνική Εταιρεία Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής) θα πραγματοποιηθεί στις 21 – 23 Οκτωβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης, στη Θεσσαλονίκη.


Σκοπός: 

Οι σκληρικοί φακοί επαφής έχουν κερδίσει ευρεία αποδοχή από εφαρμοστές και ασθενείς, καθώς προσφέρουν μία σταθερή οπτική επιφάνεια σε απαιτητικές περιπτώσεις αστιγματισμού. Παρόλα αυτά, όταν η εφαρμογή δεν είναι ιδανική, μπορεί να προκαλέσουν μείωση της αγγειακής κυκλοφορίας, που πιθανώς να οδηγήσει σε υποβάθμιση της φυσιολογίας της επιφάνειας του κερατοειδή και ισχαιμία σκληροκερατοειδούς ορίου. Η αγγειογραφία οπτικής συνοχής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της αγγειακής κυκλοφορίας των αγγείων του επιπεφυκότα και του σκληρού. Περαιτέρω, εξατομικεύσεις σχεδιασμού των φακών, οδηγούμενες από την αγγειογραφία, μπορούν να αποκαταστήσουν μειωμένη αγγειακή κυκλοφορία.

 

Μέθοδος:

Δύο περιπτώσεις χρηστών σκληρικών φακών επαφής με μειωμένο άνετο ωράριο χρήσης μελετήθηκαν με αγγειογραφία OCT, για να καταγραφεί η κυκλοφορία των αγγείων του επιπεφυκότα και του σκληρού. Χρησιμοποιήθηκαν ειδικά τροποποιημένες παράμετροι για να εστιαστεί το πρόσθιο ημιμόριο. Βασιζόμενοι στα ευρήματα, νέοι φακοί σχεδιάστηκαν με εξατομικευμένη την σκληρική ζώνη, στοχεύοντας την αποσυμφόρηση της μειωμένης κυκλοφορίας.

 

Αποτελέσματα:

Επιτεύχθηκε σημαντική αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας με παράλληλο διπλασιασμό του ωραρίου χρήσης. Επανέλεγχος της κλινικής εξέτασης μετά από 14 και 30 ημέρες χρησιμοποιώντας την τροποποιημένη εφαρμογή έδειξε φυσιολογική φυσιολογία οφθαλμικής επιφάνειας.

 

Συμπεράσματα:

Η αγγειογραφία οπτικής συνοχής μπορεί να βοηθήσει στην καταγραφή της κυκλοφορίας των αγγείων σε περιοχές που οι σκληρικοί φακοί επαφής στηρίζονται, δίνοντας τη δυνατότητα της βελτιστοποίησης του εξατομικευμένου σχεδιασμού των φακών, η οποία μπορεί να ελαχιστοποιήσει ή εξαλείψει κλινικά ευρήματα και να αυξήσει την άνεση για το χρήστη. Η χρηστικότητα και επαναληψιμότητα της αγγειογραφίας OCT μπορεί να συμβάλλει στην καθημερινή κλινική διάγνωση και παρακολούθηση.