Ημερίδα Συνδέσμου Οπτομετρών Κύπρου Απρίλιος 2020

Λεμεσός, Απριλίος 2020

Τα θέματα της ημερίδας είναι:

  • Επίτευξη θαύματος με προσθετικούς φακούς (Κερατοειδής, υδρόφιλος και σκληρός)
  • Επιλογή τύπου φακού, διαδικασία τοποθέτησης, παραγγελία και διαχείριση ασθενούς.

  • Βασικές αρχές και προηγμένη εφαρμογή σκληρού φακού για κανονικό ή ακανόνιστο κερατοειδή.
  • Από την εξέταση με σχιστοειδή λυχνία, έως την τοποθέτηση OCT και την πρόσθια αγγειογραφία για αξιολόγηση σχεδιασμού και εφαρμογής.
  • Τρόποι εφαρμογής και αποφυγής μακροχρόνιων παγίδων.

Λευτέρης Καραγεωργιάδης, Οπτομέτρης, EYEART Laboratories