Αποζημίωση ΕΟΠΥΥ για κερατοκωνικούς φακούς επαφής

Αποζημίωση ΕΟΠΥΥ για κερατοκωνικούς φακούς επαφής

Εδώ και αρκετά χρόνια ο κύριος ασφαλιστικός πάροχος της χώρας (ΕΟΠΥΥ) βοηθάει οικονομικά τους ασθενείς με κερατόκωνο στο κόστος των φακών τους.

Ο ΕΟΠΥΥ παρέχει 75 ευρώ για κάθε κερατοκωνικό φακό επαφής, κάθε 6 μήνες. Σε αυτό το ποσό ο ασφαλισμένος πληρώνει συμμετοχή 25% (18.75€). Η 6μηνη παροχή των κερατοκωνικών φακών είναι ανεξάρτητη από την παροχή γυαλιών (100 ευρώ) που δίνεται κάθε τέσσερα χρόνια.

Η διαδικασία λήψης της αποζημίωσης του ΕΟΠΥΥ έχει απλουστευτεί σημαντικά:

1. Ο ασθενής λαμβάνει γνωμάτευση από τον οφθαλμίατρό του για έναν ή δύο κερατοκωνικούς φακούς επαφής.
2. Ο οπτομέτρης/οπτικός δίνει την απόδειξη πώλησης των φακών μαζί με μία βεβαίωση παραλαβής των φακών.
3. Ο ασθενής υποβάλλει τα παραπάνω ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας του ταμείου (eopyy.gov.gr)