Λειτουργία κέντρου εφαρμογών με ασφαλείς συνθήκες

Η eyeart συνεχίζει να εξυπηρετεί το κοινό, διασφαλίζοντας την ασφάλεια, ακολουθώντας τους νέους κανόνες