Μακρινά Τηλεσκοπικά

Τηλεσκοπικά βοηθήματα τύπου Κέπλερ και Γαλλιλέου

Περιγραφή

Τηλεσκοπικά βοηθήματα τύπου Κέπλερ και Γαλλιλέου με μεγεθύνσεις από 1.8Χ έως 6.25 Χ