Κοντινά πρισματικά γυαλιά

 

Κοντινά πρισματικά γυαλιά ισχυρής διόρθωσης.

Περιγραφή

Κοντινά πρισματικά γυαλιά ισχυρής διόρθωσης.

Προσφέρουν ευρύ οπτικό πεδίο. Μία προσιτή εναλλακτική λύση, σε περιπτώσεις που δεν επιλέγεται τηλεσκοπική διόρθωση.

Εύρος μεγεθύνσεων από 1.5Χ έως 4Χ.

Αποστάση εργασίας από 25 έως 10 έκατοστά ανάλογα με την μεγέθυνση.