Περιγραφή

Ενδείξεις – Ποιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το BioEye
BioEye μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα άτομα που χρησιμοποιούν ήδη τεχνητό οφθαλμό, εκείνοι που έχουν υποβληθεί σε επέμβαση αφαίρεσης ή εξεντέρωσης του οφθαλμού και τα άτομα που έχουν οφθαλμό μικρότερου όγκου από το φυσιολογικό (φθίση)

Προγραμματισμός εφαρμογής & κατασκευής
Η διαδικασία εφαρμογής και κατασκευής είναι ανώδυνη για τον ασθενή. Σε περίπτωση που χρησιμοποιεί άλλον τεχνητό οφθαλμό, μπορεί να συνεχίσει να τον χρησιμοποιεί όσο διαρκέσει η εφαρμογή και κατασκευή του BioEye.

Δεν χρειάζεται καμμία προηγούμενη προετοιμασία από τον ασθενή
Η εφαρμογή και κατασκευή αποτελείται από τέσσερα στάδια, τα οποία μπορούν να ολοκληρωθούν σε δύο έως τέσσερις επισκέψεις. Ο συνολικός χρόνος που χρειάζεται μπορεί να είναι 48 ώρες για άτομα που χρειάζεται να αποφύγουν τις μετακινήσεις ή για ασθενείς που διαμένουν μακριά από το κέντρο μας.

Η διαδικασία γίνεται κατόπιν ραντεβού

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα για πληροφορίες