Οδηγίες προσθετικών φακών Access

Η χρήση των μαλακών προσθετικών φακών ACCESS είναι απόλυτα ίδια με τους υπόλοιπους μαλακούς φακούς. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τον τρόπο χρήσης στον ενημερωτικό για τον χειρισμό των μαλακών φακών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Οι προσθετικοί φακοί απολυμένονται ΜΟΝΟ με υγρά υπεροξειδίου με καταλύτη. Ο καταλύτης μπορεί να είναι με την μορφή δίσκου στη θήκη ή με την μορφή ταμπλέτας ανάλογα με τον σύστημα καθαρισμού.

! Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες χρήσης του υγρού  που βρίσκονται εντός της συσκευασίας!

ΞΕΠΛΥΜΑ & ΔΙΑΒΡΟΧΗ

Για το ξέπλυμα των προσθετικών φακών, χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ φυσιολογικό ορό χωρίς συντηρητικά.

!! Η χρήση άλλων συστημάτων καθαρισμού (πχ χημικών) θα αλλοιώσει την επεξεργασία των φακών και συνεπώς το αισθητικό αποτέλεσμα που έχει επιτευχθεί !!