Αποκατάσταση χαμηλής όρασης

Τα βοηθήματα χαμηλής όρασης χρησιμοποιούνται από εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν προβλήματα όρασης και τα κοινά γυαλιά ή φακοί επαφής δεν μπορούν να προσφέρουν ικανοποιητική λειτουργική όραση.

Στόχος της χρήσης τους είναι να κάνουν δυνατόν οι άνθρωποι με μειωμένη όραση να συνεχίσουν να ολοκληρώνουν την εργασία ή ενδιαφέροντά τους, ακόμη και αν χρησιμοποιούνται ειδικές συνθήκες και χαμηλότερη ταχύτητα λειτουργίας.

Η EYEART προσφέρει ολοκληρωμένη σειρά λύσεων για τους ασθενείς και τους εφαρμοστές των λύσεων αυτών. Οι περισσότερες λύσεις για την μειωμένη όραση συνιστούν στη μεγέθυνση των αντικειμένων είτε μακριά είτε κοντά ώστε παρ’ όλη την υποκείμενη παθαλογία να αυξηθεί η οπτική οξύτητα. Η βελτίωση που προσφέρουν αρχίζει από 1 έως 2 δέκατα έως 5 και 6 δέκατα, απαναφέροντας στην κοινωνική ζωή τους ασθενείς.

Η σειρά των βοηθημάτων που προσφέρεται περιλαμβάνει:

  • Μεγεθυντικούς φακούς με ή χωρίς φωτισμό
  • Πρισματικά γυαλιά
  • Απλανατικά συστήματα
  • Συστήματα Γαλιλλέου
  • Συστήματα Κέπτλερ
  • Συστήματα μεγέθυνσης οπτικού πεδίου