Κοντινά Κέπλερ

Κοντινά τηλεσκοπικά βοηθήματα με μεγέθυνση έως 13Χ, υψηλού δείκτη διάθλασης και αντιανακλαστικά επιστρωμένους φακούς.

Περιγραφή

Τα κοντινά τηλεσκοπικά γυαλιά τύπου Κέπλερ είναι τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα για την κοντινή όραση.

Προσφέρουν μεγάλο εύρος μεγεθύνσεων (έως 13Χ) με ευρύ οπτικό πεδίο ώστε να μην περιορίζεται η  χρήση τους.

Μπορούν να ενσωματώσουν την συνταγή διόρθωσης, στο πίσω μέρος του τηλεσκοπίου.

Οι φακοί είναι επιστρωμένοι με αντιανακλαστικές επιστρώσεις και είναι κατασκευασμένοι από υλικό υψηλού δείκτη διάθλασης για να έχουν μειωμένο πάχος.

Η απόσταση εστίασης εργασίας, κυμαίνεται από 20 έως 2 εκατοστά στην πιο ισχυρή μεγέθυνση.

Χρησιμοποιούνται μονόφθαλμα στον οφθαλμό με την καλύτερη οπτική απόδοση.