Ηλεκτρονικά βοηθήματα όρασης

Τα ηλεκτρονικά βοηθήματα κάνουν χρήση μίας κάμερας και οθονών υψηλής ανάλυσης για να μεγενθύνουν τα αντικείμενα και να γίνουν διακριτά από τον ασθενή.

Περιγραφή

Τα ηλεκτρονικά βοηθήματα κάνουν χρήση μίας κάμερας και οθονών υψηλής ανάλυσης για να μεγενθύνουν τα αντικείμενα και να γίνουν διακριτά από τον ασθενή.

Διαθέτουν δικό τους φωτισμό LED χαμηλής κατανάλωσης και συνήθως επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για αυτονομία.

Οι μεγεθύνσεις που παρέχονται έχουν εύρος από 2Χ έως 80Χ. Μερικές συσκευές προσφέρουν μεγέθυνση για ενδιάμεση και μακρινή απόσταση έως και 8Χ.

Οι φορητές συσκευές έχουν δική τους οθόνη διαφόρων διαστάσεων, ενώ τα επιτραπέζια συστήματα χρησιμοποιούν εξωτερικές οθόνες μεγαλύτερων διαστάσεων.