Ειδικά Φίλτρα

Περιγραφή

Ασθενείς με χαμηλή όραση συνήθως εμφανίζουν και μειωμένη αίσθηση της αντίθεσης (contrast). Η μειωμένη αντίθεση μπορεί να σχετίζεται με παθολογίες της ωχράς κηλίδας του αμφιβληστροειδή.
Ειδικά φίλτρα που απορροφούν το κακό μπλε φως επιτυχάνουν αύξηση της αντίθεσης με αποτέλεσμα να βελτιώνουν την απόδοση της όρασης.

Τύποι φίλτρων σε σκελετό: 

για εσωτερική χρήση
C1 color
511 color

για εξωτερική χρήση
C1 color tinted
511 color tinted