Απλανατικά

Κοντινά τηλεσκοπικά βοηθήματα με μεγέθυνση έως 13Χ, υψηλού δείκτη διάθλασης και αντιανακλαστικά επιστρωμένους φακούς.

Περιγραφή

Τα κοντινά απλανατικά τηλεσκοπικά γυαλιά προσφέρουν το μεγαλύτερο δυνατό οπτικό πεδίο, για τις περιπτώσεις που ενδύκνυνται.

Προσφέρουν μεγάλο εύρος μεγεθύνσεων (έως 13Χ) με ευρύ οπτικό πεδίο ώστε να μην περιορίζεται η  χρήση τους.

Οι φακοί είναι επιστρωμένοι με αντιανακλαστικές επιστρώσεις και είναι κατασκευασμένοι από υλικό υψηλού δείκτη διάθλασης για να έχουν μειωμένο πάχος.

Η απόσταση εστίασης εργασίας, κυμαίνεται από 20 έως 2 εκατοστά στην πιο ισχυρή μεγέθυνση.

Χρησιμοποιούνται μονόφθαλμα στον οφθαλμό με την καλύτερη οπτική απόδοση.