Οι τομείς που καλύπτουμε συνδέονται με την οπτική, την κατασκευή πρωτοτύπων, την χορήγηση φακών και οπτικών μέσων για την εκπαίδευση, την μελέτη της οφθαλμικής οπτικής και της οφθαλμικής φυσιολογίας σε συνδυασμό με τα προϊόντα που σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Ανάπτυξη βοηθημάτων όρασης
  • Πολυεστιακή διόρθωση με φακούς επαφής
  • Προσθετική αποκατάσταση με διαφορετικά είδη φακών
  • Μελέτη των οπτικών εκτροπών που βελτιώνουν την όραση
  • Σχεδιασμοί φακών που οδηγούν σε καλύτερη οφθαλμική φυσιολογία