Αναλόγια

Αναλόγια διαβάσματος

Περιγραφή

Το διάβασμα έχοντας την σωστή θέση σώματος και κεφαλιού γίνεται πιο άνετο και πολύ περισσότερο όταν χρησιμοποιούνται βοηθήματα όρασης, όπου η απόσταση εργασίας είναι μικρότερη από την συνήθη.

Για την σωστή εργονομία του σώματος έτσι ώστε να μην σκίβουμε κατά την ανάγνωση χρησιμοποιούνται αναλόγια. Βελτιώνουν σημαντικά την απόδοση στην ανάγνωση με την χρήση ειδικού φωτισμού .