Χρωματικό ταίριασμα προσθετικών φακών ‘Φωτογράφηση’

Με την σύγχρονη τεχνολογία των ‘έξυπνων τηλεφώνων’ και των φωτογραφικών μηχανών DSLR, ο καθημερινός χρήστης θα πίστευε ότι η φωτογράφηση των πραγματικών χρωμάτων μίας ίριδας, είναι κάτι απλό.
Τι συμβαίνει όμως πραγματικά;
Τρεις φωτογραφίες της ίδιας ίριδας, με την ίδια φωτογραφική μηχανή.
Μία σημαντική παράμετρος όταν πρέπει να κατασκευαστεί ένας προσθετικός φακός ACCESS.