5 πλεονεκτήματα των σκληρικών φακών επαφής

5 πλεονεκτήματα των σκληρικών φακών επαφής

Οι σκληρικοί φακοί είναι κατασκευασμένοι από υλικά στα οποία  διαπερνάει το οξυγόνο, με διάμετρο λίγο μεγαλύτερη από του μαλακούς φακούς επαφής, έτσι ώστε να στηρίζονται στον σκληρό χιτώνα (το λευκό του οφθαλμού), ο οποίος έχει πολύ λιγότερες νευρικές απολήξεις σε σχέση με τον κερατοειδή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι φακοί οι οποίοι εφαρμόζονται στον σκληρό χιτώνα να είναι πολύ πιο άνετοι για τους χρήστες. Πέρα όμως από την άνεση που προσφέρουν, υπάρχουν και διάφορα άλλα πλεονεκτήματα στην επιλογή των σκληρικών φακών επαφής:

  1. Δημιουργούν μία σταθερή νέα οπτική επιφάνεια που διορθώνει πλήρως τον αστιγματισμό και τον ανώμαλο αστιγματισμό της μπροστινής επιφάνειας του κερατοειδή
  2. Καμία περιοχή του φακού δεν ακουμπάει τον κερατοειδή, ο οποίος δεν θέλουμε να ‘τρίβεται’ από τον φακό
  3. Η περιφέρεια του φακού ‘κλείνει’ στο σκληρό χιτώνα με αποτέλεσμα να είναι σταθερή η θέση τους και να μην μετατοπίζονται κατά τη χρήση
  4. Τα παραπάνω τρία δεδομένα, κάνουν τους σκληρικούς φακούς ακόμη πιο άνετους για το χρήστη
  5. Δεν επηρεάζονται εύκολα από τις εξωτερικές συνθήκες. Δεν μπαίνει σκόνη κάτω από τους φακούς, δεν φεύγουν από τη θέση τους όταν έρθει πολύ νερό στο πρόσωπο, δεν μετατοπίζονται από τον αέρα.