Η EYEART συνεργάζεται με ιδιώτες εφαρμοστές, ιατρικά κέντρα, εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, προσφέροντας τις υπηρεσίες, τα προϊόντα και την τεχνογνωσία που κατέχει.