Κέντρα εφαρμογής

Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλους 5 & Τσιμισκή γωνία Τ 2310242929

Αθήνα:
* Φορμίωνος 29, Καισαριανή/Παγκράτι
* Συνεργαζόμενα οφθαλμολογικά κέντρα

Υπεύθυνος εφαρμογών:
Λευτέρης Καραγεωργιάδης
Τ 6936977833 Ε lk@eyeart.org

Περιπτώσεις που αναλαμβάνουμε την εφαρμογή φακών και αποκατάστασης της όρασης:

◊ Υψηλές σφαιρικές αμετρωπίες (υπερμετρωπία και μυωπία έως 40.00 διοπτρίες)

◊ Υψηλό συμμετρικό αστιγματισμό (έως 12.00 διοπτρίες)

◊ Ανώμαλο αστιγματισμό (κερατόκωνο, μετά από τραύμα, μεταμόσχευση κερατοειδή, διαθλαστική επέμβαση)

◊ Πρεσβυωπία (εξατομικευμένες λύσεις)

◊ Προσθετική αποκατάσταση με ή χωρίς ωφέλιμη όραση (λεύκωμα, ανιριδιία, κολόβωμα ίριδας, zavalia)

Η πρώτη επίσκεψη των ασθενών περιλαμβάνει:

 1. Λήψη λεπτομερούς οφθαλμικού ιστορικού και όρασης με τις λύσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί
 2. Ψηφιακή καταγραφή της οφθαλμικής κατάστασης προσθίου ημιμορίου που αφορά την εφαρμογή φακών επαφής
 3. Διαθλαστική ανάλυση
 4. Τοπογραφία κερατοειδή
 5. Οπτική τομογραφία προσθίου ημιμορίου
 6. Ανάλυση της δακρυικής στοιβάδας
 7. Δοκιμαστική εφαρμογή των τύπων φακών που ενδείκνυνται εξατομικευμένα ανάλογα με την περίπτωση και τις ιδιαιτερότητες του ασθενή
 8. Λήψη απόφασης του τύπου φακών και επεξήγηση των τυχών ιδιαιτεροτήτων χρήσης

 

Η δεύτερη επίσκεψη εφαρμογής, συνήθως γίνεται σε δεύτερο χρόνο και περιλαμβάνει:

 1. Την εφαρμογή των τελικών φακών
 2. Τον έλεγχο της σωστής εφαρμογής και της οπτικής απόδοσης
 3. Την εκπαίδευση και εξάσκηση στη χρήση των φακών
 4. Την επεξήγηση του προτεινόμενου συστήματος καθαρισμού και απολύμανσης
 5. Τις οδηγίες συντήρησης στο επιθυμητό επίπεδο της δακρυικής στοιβάδας
Τύποι φακών επαφής που εφαρμόζονται:
 • Μαλακοί σφαιρικοί, συχνής ή συμβατικής αντικατάστασης (Alpha & Alpah 6)
 • Μαλακοί τορικοί, συχνής ή συμβατικής αντικατάστασης (Delta & Delta 6)
 • Μαλακοί πολυεστιακοί συχνής αντικατάστασης (Omega 6, Omega 6 HD)
 • Μαλακοί για ανώμαλο αστιγματισμό, συχνής ή συμβατικής αντικατάστασης (DeltaConus & DeltaConus 6)
 • Σκληρικοί σφαιρικοί, τορικοί ή ασύμμετρης εφαρμογής (EPSILONToric)
 • Σκληρικοί πολυεστιακοί (EPSILON Near)
 • Κερατοειδικοί αεροδιαπερατοί ασφαιρικοί ή τορικοί (BETA & BETAToric)
 • Κερατοειδικοί αεροδιαπερατοί αντιστροφής γεωμετρίας ή τορικοί (POSTPK)
 • Κερατοειδικοί αεροδιαπερατοί πολυκαμπυλωτοί κερατοκωνικοί (DUALASCON & DUALASCON Custom)
 • Κερατοειδικοί αεροδιαπερατοί πολυεστιακοί (OMEGAFar & OMEGANear)
 • Υδρόφιλοιπροσθετικοί (ACCESS & ACCESS toric/strabismus)
 • Σκληροί κερατοειδικοί προσθετικοί (BETAProsthetic)
 • Σκληρικοί προσθετικοί (EPSILON Prosthetic)