Τηλ:
+30 2310242929

Διεύθυνση:
Ιων. Δραγούμη 39
Θεσσαλονίκη
54625 Ελλάδα

fax: +30 2310 525644
κιν: +30 6936977833 Λ. Καραγεωργιάδης
κιν: +30 6937337261 Ν. Βασιλείου

email: lk@eyeart.org